Yazı dünyasının temelini makaleler oluşturur. İnternet siteleri, yoğunlukla makalelerden oluşur. Elektronik ticarette müşteri yarışının kalbi sayılır.

Makaleler; birçok konuda yazılabilecek, yalın anlatıma sahip, doğru olan ve taraf tutmaksızın doğru bilgiyi vermeyi amaçlayan yazılardır. Günümüzde neredeyse her konuda bir makale bulmanız mümkündür. Makaleler, özgünlüğü ve makalelerin konularında tamamen tarafsız olmalarına göre değer kazanmaktadır. Peki makale nedir? Ve nasıl yazılmalıdır?

Makale Nedir?

Makale, bilimden tutun siyasete. Siyasetten tutun ekonomiye. Ekonomiden tutun çevreye birçok alanda ve konuda bilgilendiren hatta açıklayıp yorumlayan yazılardır. Genel olarak gazete ve dergi yazıları olarak tanınsa da bilgilendirme, reklam, tanıtım ve öneri vermek gibi konularda da makaleler yazılabilir. Gazete ve dergi makalelerinde genellikle yazan kişilerin görüşleri, yorumları, eleştiri ve önerilerini içerir. Bu türde yazılan makaleler başta siyaset olmak üzere toplumsal, kültürel, sosyal vb. gibi konuları bulundurur. Kimi yazarlar semantik makalelerde yazabilir. Örneğin; okuduğu dalda mastır yapmış veya mesleğinde başarılı olmuş yazarlar bu konularda bilgilerini kullanarak alanlarına özgü yazılar yazabilirler. Artık uzmanlaşmış yazarlar düşüncelerini, yorumlarını olumlu veya olumsuz makaleler aracılığıyla paylaşır.

Makale Nasıl Yazılır?

Giriş bölümü: üzerine yazılacak konuların, düşüncesi veya yorumu kısa ve öz olmalı, anlaşılırlığı yüksek olmalı. Konu hakkındaki gelişmeler okuyucuya doğru bir şekilde verilmeli. Giriş bölümü okuyucunun makalenin devamını okuması veya okumamasına karar verdiği için oldukça önemlidir.

Gelişme bölümü: gelişme bölümü, toplanan ve düzenlenen bilgiyi, konuyla alakalı kanıtları, görüş, düşünce ve örneklerin yer verildiği bölümdür.

Sonuç bölümü: sonuç bölümü, yazıda genel olarak bahsedilen konunun birkaç cümle ile yinelenmesi, sonrada konu hakkında bir sonuca varılması gerekir. verilen bu sonucun yazıyla çelişmemesi çok önemlidir.

Makale yazarken nelere dikkat edilmesi gerekir?

 • Makalenin yazarı, önce konu hakkında iyice düşünmeli, yazmak istediği konu hakkında detaylı bir araştırma yapmalı. Yazar belirlediği konuyu sadece bir kaynaktan değil güvenilir olan birçok kaynaktan araştırmalı yapmalıdır.
 • Araştırma ile elde ettiği bilgilerin hangi sırada yazılacağı, makaleye giriş ve gelişme kısmının nasıl düzenleneceği ve sonuçta belirtilecek olan düşüncenin kararlaştırılması gerekir.
 • Olabildiğince Sade bir dil ve format anlatımda tercih edilmelidir.
 • Yazarın deneyimlerinin yanı sıra, yaptığı araştırmalarda elde ettiği bilgilere sadık kalmalı, yazara olan güven açısından önem taşır.
 • Başta belirtilen düşünce ile çelişen ifadelere yer verilmemelidir.
 • Daha rahat anlaşılabilmesi için konunun karşılaştırma, örnekleme ve tanık gösterme gibi teknikler kullanılmalıdır.
 • İfadelerin anlaşılır ve açık olmasına dikkat edilmelidir.
 • Makalenin yazımı bittikten sonra düşünceye ve yazıya uygun bir başlık seçilir. Makalenin yer alacak olduğu platform da düşünülerek okurun dikkatini çekecek bir şekilde seçilmesi gerekir.
 • İmla kurallarına uygun olması makalenin okunmasını ve kalitesini büyük oranda artmasını ayrıca konunun doğru anlaşılmasını salar.
 • Makalelerde cümle tekrarları yapılmaması gerekir. tekrar eden cümleler anlam bozukluğuna yol açar ve okuyucuyu makaleden uzaklaştırır.
 • Makale kullanımında kullanılan kaynakları alt kısımda bir bölümde belirtilmelidir.
 • Makaleler duygu içermemelidir. Duygular okuyucuya mantıksız gibi algı oluşturabilir.
 • Güvenilir olmayan kaynaklardan bilgi edinilmemeli ve kullanılmamalıdır.

Makalenin Özellikleri

 • Başlıklar ilgi çekici, öz ve kısa olmalıdır.
 • Yazılan yazının ana fikri olan düşünce, verilmiş olan bilgilerle kanıtlanmalıdır.
 • Dili, süslü bir dilden uzak olup sade bir dil olmalıdır.
 • Gazete, dergi, internet sitesi gibi çeşitli kaynak ve platformlarda yar alabilmelidir.